Commissievergadering

Online
woensdag 26 augustus - 21.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. Spreekrecht voor commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 10 en 17 juni 2020
 6. Beleidsplan schuldhulpverlening
 7. Verstrekken hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV
 8. Regionale Energietransitie
 9. Voorstel om een definitieve VVGB af te geven t.b.v. de uitbreiding van het zonnepark aan de Vloeiveldweg in Harpel (Powerfield)
 10. Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham
 11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling PG&Z per 1 augustus 2020
 12. Sluiting