Commissievergadering

Online
woensdag 10 juni - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen voor raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Inzend-/spreekrecht
  1. Burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  2. Commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 6 mei 2020
 6. Go/no-go besluit te nemen voor de volgende fase waarin de kaders voor een nader uit te werken exploitatiemodel voor het zwembad Parc Emslandermeer wordt vastgesteld
 7. Delegeren bevoegdheid erkennen (water)bodemkwaliteitskaarten
 8. Verklaring van geen bedenkingen Lindenlaan 60 te Bellingwolde
 9. Statutenwijziging SOOOG
 10. Wijziging GR Publieke Gezondheid en Zorg
 11. Begroting Stichting Vesting Bourtange
 12. Jaarstukken Wedeka
 13. Jaarstukken Afeer
 14. Jaarstukken VKB
 15. Jaarstukken Publiek Vervoer
 16. Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen
 17. Jaarstukken PG en Z
 18. Jaarstukken SOZOG
 19. Sluiting