Raadsvergadering (online)

Online
woensdag 27 mei - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde onderwerpen 11, 12 en 13
 6. Vaststellen verslagen raadsvergadering 26 februari, 4 maart en 28 april 2020
 7. Ingekomen stukken
 8. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 9. Gewijzigde begroting GR Afeer 2020
 10. Grondstoffenplan 2021-2026
 11. Voorstel om een ontwerp VVGB af te geven t.b.v. zonnepark Veenweg in Ter Apel
 12. Voorstel om een ontwerp VVGB af te geven t.b.v. zonnepark Veendijk in Bellingwolde
 13. Voorstel om een ontwerp VVGB af te geven t.b.v. de uitbreiding van het zonnepark aan de Vloeiveldweg in Harpel