Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 4 maart - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 22 januari 2020
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: aanwijzingsbesluit
 9. Budgetvoorstel DSO en omgevingsplan
 10. Onttrekken weggedeelte Briolaan Blijham aan het openbaar verkeer
 11. Vaststellen officiële gemeentevlag Westerwolde
 12. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wedeka
 13. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
 14. Benoeming lid RvT SOOOG
 15. Ontwerp omgevingsvisie Westerwolde
 16. Brief met wensen en bedenkingen aangaande het consultatiedocument RES
 17. Sluiting