Extra raadsvergadering 26 februari 2020

Sellingen
woensdag 26 februari - 20.00 uur
  1. Opening
  2. Mededelingen voor raad en college
  3. Vragenronde voor raadsleden
  4. Vaststellen agenda
  5. Spreekrecht voor burgers over geagendeerd onderwerp
    1. Reglement van Orde
  6. Consultatiedocument Regionale Energiestrategie (RES)
  7. Sluiting