Commissievergadering

Sellingen
woensdag 12 februari - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Spreekrecht voor burgers en commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 8 januari 2020
 6. Ontwerp omgevingsvisie Westerwolde
 7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: aanwijzingsbesluit
 8. Budgetvoorstel DSO en omgevingsplan
 9. Onttrekken weggedeelte Briolaan Blijham aan het openbaar verkeer
 10. Vaststellen officiƫle gemeentevlag Westerwolde
 11. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wedeka
 12. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
 13. Sluiting