Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 18 december - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 6 november 2019
 6. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Leges/tarieven/belastingen 2020
 9. Intrekken besluit Grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025
 10. Controle protocol
 11. Paracommerciƫle verordening
 12. Afvalstoffenverordening Westerwolde 2020
 13. Bestemmingsplan bedrijventerrein Zuid-Groningen Geluidszonering
 14. Harmonisatie afspraken voetbalverenigingen in Westerwolde
 15. Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2020
 16. Categorieƫnlijst verklaring van geen bedenkingen
 17. Wijziging GR VKB/verlenging geldigheidstermijn beleidsplan
 18. Sluiting