Commissievergadering

Sellingen
woensdag 27 november - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
  1. Spreekrecht voor burgers en commissieleden
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 16 en 30 oktober 2019
 6. Rapportage situatie Ter Apel 2e tertiaal
 7. Controleprotocol
 8. Leges/tarieven/belastingen 2020
 9. Paracommerciële verordening
 10. Intrekken besluit Grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 d.d. 15 mei 2019
 11. Afvalstoffenverordening Westerwolde 2020
 12. Bestemmingsplan bedrijventerrein Zuid-Groningen Geluidszonering
 13. Harmonisatie afspraken voetbalverenigingen in Westerwolde
 14. Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2020
 15. Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
 16. Wijziging GR VKB/verlenging geldigheidstermijn beleidsplan
 17. Sluiting