Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 13 november - 19.00 uur

Let op: aanvangstijd is 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur!

  1. Opening
  2. Mededelingen voor raad en college
  3. Vragenronde voor raadsleden
  4. Vaststellen agenda
  5. 2e Bestuursrapportage
  6. Vaststellen programmabegroting 2020
  7. Sluiting