Commissievergadering

Sellingen
woensdag 16 oktober - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 4 september 2019
 6. Rapportage situatie Ter Apel
 7. Concept regionaal beleidsplan Veiligheidsregio
 8. Verordening jeugdhulp
 9. Verordening voorziening huisvesting onderwijs
 10. Onttrekking weggedeelte Winschoter Hogebrug aan het openbaar verkeer
 11. Verordening hoorcommissie bestemmingsplannen
 12. Verordening liggelden Woonschepen
 13. Verordening watertoeristenbelasting
 14. Wegsleepverordening
 15. Opstellen toekomstvisie centrumgebouw Parc Emslandermeer
 16. Sluiting