Commissievergadering

Sellingen
woensdag 12 juni - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 15 mei 2019
 6. Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Westerwolde
 7. Verordening op de Raadscommissie
 8. Verordening hoorcommissie
 9. Archiefverordening
 10. Nota kostenverhaal (vastgoed)
 11. Harmonisatie tarieven binnensportaccommodaties 2020
 12. Gemeenschappelijke regelingen:
  1. A. Jaarstukken 2018, gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank
  2. B. Concept begroting 2020 en jaarrekening 2018 SOZOG
  3. C. Concept begroting 2020 PG en Z
  4. D. Concept begroting 2020 Afeer
  5. E. Jaarstukken Wedeka bedrijven
  6. F. Wijziging gemeenschappelijke regeling PG en Z
 13. Sluiting