Extra raadsvergadering 15 mei 2019

Sellingen
woensdag 15 mei - 19.00 uur
  1. Opening
  2. Mededelingen raad en college
  3. Vragenronde voor raadsleden
  4. Vaststellen agenda
    1. Vaststellen agenda
  5. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
    1. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
  6. Sluiting