Commissievergadering

Sellingen
woensdag 15 mei - 20.00 uur

De commissievergadering is aansluitend aan de extra raadsvergadering, het tijdstip is dus indicatief.

 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
  1. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 10 april 2019
  1. Vaststellen verslag commissievergadering 10 april 2019
 6. Delegatiebesluit Westerwolde
  1. Delegatiebesluit Westerwolde
 7. Uitvoeringsprogramma Westerwolde Samen Verduurzamen
  1. Uitvoeringsprogramma Westerwolde Samen Verduurzamen
 8. Begroting Stichting Vesting Bourtange 2019
  1. Begroting Stichting Vesting Bourtange 2019
 9. Klachtenregeling Westerwolde
  1. Klachtenregeling Westerwolde
 10. Harmonisatie inzet logopedie
  1. Harmonisatie inzet logopedie
 11. Oprichting stichting Welzijn Westerwolde
  1. Oprichting stichting Welzijn Westerwolde
 12. Gemeenschappelijke regelingen:
  1. A. Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer en jaarverantwoording
  2. B. Concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODG
  3. C. Harmonisatie schuldhulpverlening/Uittreding GR VKB
 13. Sluiting