Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 24 april - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
  1. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 20 maart 2019
  1. Vaststellen verslag raadsvergadering 20 maart 2019
 6. Ingekomen stukken
  1. Ingekomen stukken
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
  1. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen
 8. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
  1. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
 9. Afvalwaterplan; verbreed gemeentelijke rioleringsplan
  1. Afvalwaterplan; verbreed gemeentelijke rioleringsplan
 10. Beleidsregels fonds leefbaar Westerwolde
  1. Beleidsregels fonds leefbaar Westerwolde
 11. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
  1. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
 12. Procedureverordening planschade
  1. Procedureverordening planschade
 13. Sluiting