Extra raadsvergadering 10 april 2019

Sellingen
woensdag 10 april - 20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vragenronde voor raadsleden
 4. Vaststellen agenda
  1. Vaststellen agenda
 5. Spreekrecht voor burgers over geagendeerd onderwerp
 6. Ontwikkelingen RSG Ter Apel
  1. Ontwikkelingen RSG Ter Apel
 7. Sluiting