Commissievergadering

Sellingen
woensdag 10 april - 21.00 uur

De commissievergadering is aansluitend aan de extra raadsvergadering, het tijdstip is dus indicatief.

 1. Opening
 2. Mededelingen raad en college
 3. Vaststellen agenda
  1. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 27 februari 2019
  1. Vaststellen verslag commissievergadering 27 februari 2019
 6. Periodieke rapportage veiligheid Ter Apel
  1. Periodieke rapportage veiligheid Ter Apel
 7. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
  1. Grondstoffenplan Westerwolde (Afvalbeleid)
 8. Afvalwaterplan; verbreed gemeentelijk rioleringsplan
  1. Afvalwaterplan; verbreed gemeentelijk rioleringsplan
 9. Beleidsregels fonds leefbaar Westerwolde
  1. Beleidsregels fonds leefbaar Westerwolde
 10. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
  1. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
 11. Procedureverordening planschade
  1. Procedureverordening planschade
 12. Sluiting