Raadsvergadering

Sellingen
woensdag 6 februari - 20.00 uur
 1. Opening.
 2. Mededelingen raad en college.
 3. Vragenronde voor raadsleden.
 4. Vaststellen agenda.
  1. Vaststellen agenda.
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 18 en 19 december 2018.
  1. Vaststellen verslag raadsvergadering 18 december 2018.
  2. Vaststellen verslag raadsvergadering 19 december 2018.
 6. Ingekomen stukken.
  1. Ingekomen stukken.
   Bijlage: 
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
  1. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
 8. Treasurystatuut.
  1. Treasurystatuut.
 9. Borging lening Acantus.
  1. Borging lening Acantus.
 10. Ontheffing woonplaatsvereiste.
  1. Ontheffing woonplaatsvereiste.
 11. Sluiting.