Commissievergadering

Sellingen
woensdag 16 januari - 20:00
 1. Opening.
 2. Mededelingen raadscommissie en college.
 3. Vaststellen agenda.
  1. Vaststellen agenda.
 4. Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
 5. Vaststellen verslag commissievergadering 6 december 2018.
  1. Vaststellen verslag commissievergadering 6 december 2018.
 6. Treasurystatuut.
  1. Treasurystatuut.
 7. Borging geldlening Acantus.
  1. Borging geldlening Acantus.
 8. Sluiting.