Raadsvergadering

Sellingen
dinsdag 18 december - 20.00 uur
 1. Opening.
 2. Mededelingen raad en college.
 3. Vragenronde voor raadsleden.
 4. Vaststellen agenda.
  1. Vaststellen agenda.
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 30 oktober, 7 en 21 november 2018.
  1. Vaststellen verslag raadsvergadering 30 oktober, 7 en 21 november 2018.
 6. Ingekomen stukken.
  1. Ingekomen stukken.
  2. Ingekomen stukken.
 7. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
  1. Langetermijnagenda: afdoeningsvoorstellen.
 8. Vaststellen verordeningen 2019 heffing en invordering van: Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Onroerende-zaakbelastingen, Legesverordening.
  1. Vaststellen verordeningen 2019 heffing en invordering van: Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Onroerende-zaakbelastingen, Legesverordening.
 9. Aansluitverordening Riolering.
  1. Aansluitverordening Riolering.
 10. Nota reserves en voorzieningen.
  1. Nota reserves en voorzieningen.
 11. Septembercirculaire 2018.
  1. Septembercirculaire 2018.
 12. Verordening Starterslening.
  1. Verordening Starterslening.
 13. Verordening Blijverslening.
  1. Verordening Blijverslening.
 14. Verordening Stimuleringslening.
  1. Verordening Stimuleringslening.
 15. Benoeming leden Raad van Toezicht.
  1. Benoeming leden Raad vanToezicht: SOOOG en OVO.
 16. Sluiting.