Veelerveen start met onderzoek naar verduurzaming

2 juli 2020
Wethouder Van der Goot en de heer Van Kouwehove ondertekenen intentieovereenkomst
Door het tekenen van de intentieverklaring start het onderzoek naar een energieneutraal en aardgasloos Veelerveen. De Groninger Energiekoepel (GrEK) voert het onderzoek uit. De provincie Groningen en gemeente Westerwolde dragen de kosten van het onderzoek.

Het doel van het onderzoek

Het onderzoek gaat in kaart brengen hoe Veelerveen op termijn duurzaam kan worden. Er wordt onderzoek gedaan naar energieverbruik, woningvoorraad, de mogelijkheid om lokale energiebronnen te benutten en naar de meest betaalbare energiebesparing voor alle huishoudens in Veelerveen.

Wat gaat er gebeuren?

Er komen speciale klankbordgroepen met daarin inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, huurders en andere stakeholders. Deze klankbordgroepen worden regelmatig gevraagd om hun reactie te geven op de plannen van de projectgroep. Tijdens het onderzoek komen er ook informatieavonden voor de inwoners van Veelerveen. De uitkomsten van het onderzoek gaan medio mei 2021 bijdragen aan het vaststellen van het dorpsuitvoeringsplan voor Veelerveen.