Uitbreiding terrassen tijdelijk mogelijk tot 1 oktober 2020

Een bestaand horecaterras kan onder voorwaarden tijdelijk ( tot 1 oktober 2020) uitbreiden in verband met het coronavirus. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat de gemeente handhavend gaat optreden.

Voorwaarden

 • (Horeca)bedrijven die gebruik willen maken van een plein moeten samen een plan maken. (Horeca)bedrijven die niet willen meedoen moeten akkoord gaan dat de andere (horeca)bedrijven het plein gaan gebruiken
 • Een individueel (horeca)bedrijf mag alleen het terras uitbreiden als het grenst aan het bestaande terras of aan het gebouw waar de het bedrijf gevestigd is. Komt uw terras voor een gebouw naast u? Dan moet u toestemming vragen aan de gebruiker/eigenaar van het pand
 • Het aantal stoelen en tafels mag niet meer zijn dan op het bestaande terras
 • Op terrassen mag alleen zittend aan een tafel worden plaatsgenomen
 • De terrasinrichting moet flexibel geplaatst worden. Wanneer het terras niet gebruikt wordt moeten uit de openbare ruimte parasols, windschotten, terrasschuttingen en dergelijke verwijderd worden zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers
 • Als de openbare ruimte te druk wordt of nodig is voor andere activiteiten, kan worden besloten om het terras geheel, gedeeltelijk of voor bepaalde tijdvakken te sluiten
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM
 • Buiten het terras moet een minimale doorgang zijn van 4, 5 meter breed en 4,2 meter hoog voor hulpdiensten
 • Voetgangers moeten veilig 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar
 • U mag in een straat een terrasscherm plaatsen om een terras direct naast een looproute af te schermen. Bij pleinen mag dit niet
 • Muziek op het terras is verboden. Inrichtingen welke onder het Activiteitenbesluit vallen kunnen een kennisgeving incidentele festiviteit doen voor het maken van muziek

Welke documenten?

Als onze toezichthouders komen controleren moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

Horecabedrijven aan plein

 • Inrichtingsplan (met maatvoering) voor de uitbreiding op het plein en de bestaande terrassen, met daarop een duidelijke indeling van tafels en zitplaatsen
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek)
 • Schriftelijk akkoord van alle horecabedrijven die nu een terras aan of op het plein hebben
 • Doen niet alle horecabedrijven mee? Dan heeft u een verklaring van de horecabedrijven die niet meedoen. Hierin staat dat zij akkoord zijn dat de andere horecabedrijven het plein gaan gebruiken
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, heeft u schriftelijk toestemming van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding

Individueel horecabedrijf

 • Plattegrond met de nieuwe indeling van het bestaande terras en de gewenste uitbreiding. Geef daarop duidelijk de indeling van tafels en zitplaatsen aan (schaal 1:100 met maten)
 • Een plan met de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de noodverordening en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (bijvoorbeeld terrasafschermingen, wachtrijen, toiletbezoek)
 • Komt uw terras voor een aangrenzend gebouw? Dan heeft u een verklaring aanwezig van de gebruiker/eigenaar, dat hij/zij akkoord is met de uitbreiding van uw terras voor hun gebouw
 • Wanneer uw horecabedrijf direct grenst aan woningen, heeft u schriftelijke toestemming van de bewoners dat zij akkoord gaan met de tijdelijk uitbreiding

Handhaving

Als u niet aan bovenstaand eisen voldoet dan zullen wij u in de gelegenheid stellen om binnen 2 uur aan de eisen te voldoen. Voldoet u niet dan is de uitbreiding van uw terras niet langer toegestaan en zullen wij handhavend optreden.