Tijdelijke wegafsluitingen Barnflair Leidijk Ter Apel

Overzicht wanneer Barnflair Leidijk Ter Apel tijdens Ovalraces is afgesloten.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de Barnflair Leidijk te Ter Apel tussen de Hanetangerweg en de Barnflair Oost i.v.m. het houden van ‘Ovalraces’ op racecircuit De Polderputten middels het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de volgende data en tijden:

 • 23 juni 2019 van 11.30 – 18.00 uur

 • 31 augustus 2019 van 11.30 – 18.00 uur

 • 1 september 2019 van 11.30 – 18.00 uur

 • 29 september 2019 van 11.30 – 18.00 uur

 • 13 oktober 2019 van 11.30 – 18.00 uur

De Barnflair Leidijk blijft wel toegankelijk voor de hulpdiensten en bestemmingsverkeer naar het perceel Barnflair Leidijk 2.

Ter inzage

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt van 16 januari tot en met 27 februari 2019 ter inzage in de gemeentehuizen in Sellingen en Wedde en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • Uw naam en uw adres

 • De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven

 • De datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt

 • En een omschrijving van het besluit. Vermeld boven deze brief het kenmerk

 • De motivering waarom u het niet eens bent met het besluit

 • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.