Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens landbouwbeurs Vlagtwedde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten op 14, 15 en 16 juni 2019 een 2-zijdig parkeerverbod in te stellen op de gemeentelijke Onstwedderweg te Vlagtwedde tussen beide aansluitingen met de provinciale Onstwedderweg (N365). E.e.a. wordt aangegeven middels borden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB502 en OB501-r.

Hiernaast is in verband met diverse activiteiten tijdens de Landbouwbeurs een weggdeelte van de provinciale weg N365 te Vlagtwedde voor het doorgaand verkeer gesloten van: woensdag 12 juni van 13.00 tot donderdag 13 juni 2019 21.00 uur en maandag 17 juni van 8.00 tot 18.00 uur het weggedeelte tussen de aansluitingen met de parallelweg gelegen Oude Onstwedderweg.

 

Ter inzage

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt van 1 mei tot en met 12 juni 2019 ter inzage in de gemeentehuizen in Sellingen en Wedde en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • Uw naam en uw adres
  • De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
  • De datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
  • En een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?
  • De motivering waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.