Tijdelijke verkeersmaatregelen Barlagerachterweg Vlagtwedde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten ten behoeve van diverse menwedstrijden in de Manege aan de Barlagerachterweg Vlagtwedde, door LR & PC De Woudruiters de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:

Tijdelijke wegafsluiting van de Barlagerachterweg tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op het volgend moment:

  • 16 maart 2019 (menwedstrijd) van 8 - 20 uur

E.e.a. zal ter plaatse kenbaar gemaakt door plaatsing van stremhekken met bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990. Het verkeer wordt op deze momenten op de Barlagerachterweg tijdelijk geregeld met verkeersregelaars. Met politie en LR & PC De Woudruiters is overleg gevoerd over de verkeersmaatregelen. De vrije doorgang voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en aanwonenden Barlagerachterweg 2 en 3 en hun bezoek wordt tijdens de wedstrijden gegarandeerd.

Bezwaar

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 6 maart 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 17 april  2019) gedurende openingstijden ter inzage op de gemeentehuizen te Sellingen en Wedde en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.