Tijdelijke verkeershinder door aanbrengen bermverharding

Vanaf maandag 27 mei 2019 vindt er onderhoud plaats aan de onderstaande wegbermen. De onderstaande wegbermen worden éénzijdig voorzien van grasstenen.

Plaats

Straat

Vanaf

Tot

Wanneer

Veelerveen Veelerveensterweg Verbindingsweg Veendijksbrug 27 mei tot en met 29 mei
Sellingen Zevenmeersveenweg Zevenveensmeerweg 2 Bosweg 3 juni tot en met 7 juni
Vlagtwedde Barlagenweg Kruising Beatrixweg/Kerkstraat Spetsebrugweg 11 juni tot en met 14 juni

De werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd waarbij een snelheidsbeperking wordt ingesteld.