Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Krijg ik Tozo?

Check op www.krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt. Vraag alleen inkomensondersteuning aan als u de komende maanden verwacht niet genoeg geld hebt om van te leven.

Welke ondersteuning?

Inkomensondersteuning

 • Afhankelijk van uw inkomen en ontvangt u maximaal € 1512,90 (gehuwd/samenwonend) en maximaal € 1059,03 (alleenstaand) per maand netto
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het toetsen van uw aanvraag
 • U ontvangt de uitkering telkens aan het einde van de maand
 • De uitkering wordt  voor maximaal 6 aaneengesloten maanden uitgekeerd in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021
 • Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen

Een lening

 • U kunt alleen een lening vragen als u aantoonbaar liquiditeitsproblemen heeft
 • Er is geen sprake van surseance van betaling of faillissement
 • U kunt een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 aanvragen
 • Een lening aanvragen duurt langer, met een maximum van 4 weken
 • U komt alleen in aanmerking voor een lening als u alle voorliggende voorzieningen heeft aangevraagd
 • Raadpleeg een overzicht met voorzieningen op het coronaloket van de Kamer van Koophandel
 • Nadat u de lening heeft aangevraagd, nemen wij contact met u op

Voorwaarden

U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U staat ingeschreven in de gemeente Westerwolde
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) in Nederland
 • Uw inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen
 • Uw gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis lager dan het sociaal minimum
 • U stond voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U werkte in 2019 minimaal 1225 uren in uw bedrijf of gemiddeld 24 uur per week in 2020

Grenswerkers

Woont in een ander EU-land dan Nederland of is uw bedrijf in een ander EU-land dan Nederland gevestigd? Lees hier meer informatie voor grenswerkers.