Tijdelijk Noodfonds voor inwoners

Algemeen

De gemeente Westerwolde heeft een tijdelijk noodfonds in het leven geroepen. Inwoners die door de hoge energiekosten in financiële problemen of schulden zijn gekomen, kunnen een eenmalige bijdrage krijgen van maximaal € 2000. Deze bijdrage wordt verstrekt als een renteloze geldlening. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2023.

Wat moet u weten?

 • U heeft als gevolg van de hoge energieprijzen acute betaalachterstanden/schulden in de categorieën: huur of hypotheek, water, gas, elektra of zorgverzekering, die tot een noodsituatie kunnen leiden
 • Er is sprake van een noodsituatie als u door de acute betaalachterstanden/schulden uit huis kan worden geplaatst of als u daardoor van gas, water of elektra kan worden afgesloten
 • Deze eenmalige bijdrage wordt aan u verstrekt als een renteloze lening. Hiervoor wordt een leenovereenkomst opgesteld
 • Eén jaar na uitbetaling wordt beoordeeld of u draagkracht heeft om de renteloze lening terug te betalen
 • Na drie jaar aflossen naar draagkracht kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om (het resterende) deel van de renteloze lening kwijt te schelden

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Westerwolde
 • U heeft een huurovereenkomst of woning op eigen naam en kunt aantonen dat u ook een energiecontract op eigen naam heeft
 • Het totale saldo van bank-, spaar- en beleggings- en cryptotegoeden van u en uw eventuele partner zijn niet toereikend om de acute betalingsachterstanden/schulden te voldoen.
 • U heeft niet eerder een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds ontvangen
 • Uw acute betalingsachterstanden/schulden zijn niet verwijtbaar.
 • De hoogte van uw energiekosten zijn niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten

Hoe aanvragen?

 • U mailt voor een afspraak met Janita Boekelo of Miriam Jongbloed van Stichting Welzijn Westerwolde
 • Of u belt het algemene nummer van Stichting Welzijn Westerwolde 0599 58 24 60
 • Zij kijken samen met u of u een eenmalige  bijdrage kunt krijgen

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort (geen rijbewijs)) van uzelf en eventueel van uw echtgeno(o)t(e) of partner
 • Huurovereenkomst of eigendomsakte woning
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u acute betaalachterstanden of schulden heeft in verband met huur/hypotheek, water, gas, elektra of zorgverzekering
 •  Recente Bankafschrift(en) van uw bank-, spaar-, beleggings- en cryptotegoeden waaruit het saldo blijkt