Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis Maatschappelijke Organisaties

Algemeen

De gemeente Westerwolde heeft een tijdelijk noodfonds in het leven geroepen voor maatschappelijke organisaties die door de hoge energiekosten financiële problemen hebben. Met dit noodfonds kan er een renteloze lening worden aangevraagd van maximaal € 10.000,- per organisatie. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2023.

De organisatie

 • is een maatschappelijke organisatie zoals een dorpshuis, stichting, (sport)vereniging of museum in de gemeente Westerwolde
 • staat bij de KVK ingeschreven als vereniging of stichting in de gemeente Westerwolde en is daar maatschappelijk actief
 • kan aantonen dat er onvoldoende liquide middelen zijn om de energierekening te betalen
 • kan aantonen dat de problemen zijn ontstaan door de gestegen energiekosten
 • doet een beroep op andere regelingen als deze beschikbaar zijn of komen

Het tijdelijk noodfonds

 • is een renteloze lening van maximaal € 10.000 per organisatie
 • mag maar één keer per organisatie worden aangevraagd
 • kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 30 juni 2023 

Terugbetaling van de renteloze lening vindt plaats in 3 kalenderjaren, startend op 1 januari 2025.

Hoe werkt het?

 • Vul het aanvraagformulier in 
 • Upload daarbij de volgende documenten:
  • Jaarrekening of begroting 2022
  • Begroting of prognose 2023
  • Het oude en nieuwe energiecontract 
 • Binnen twee weken na binnenkomst van de aanvraag wordt er een gesprek met u ingepland om de situatie te beoordelen en om maatwerk toe te passen
 • Voor de beoordeling van uw aanvraag vragen wij u om bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen van het afgelopen jaar mee te nemen 
 • Er wordt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag genomen