Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis Maatschappelijke Organisaties

Algemeen

Maatschappelijke organisaties die door de hoge energiekosten financiële problemen hebben kunnen een tijdelijk noodfonds aanvragen. Dit is een renteloze lening van maximaal € 10.000,- per organisatie. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2023.

De organisatie

 • is een maatschappelijke organisatie zoals een dorpshuis, stichting, (sport)vereniging of museum in de gemeente Westerwolde
 • staat bij de KVK ingeschreven als vereniging of stichting in de gemeente Westerwolde en is daar maatschappelijk actief
 • kan aantonen dat er onvoldoende liquide middelen zijn om de energierekening te betalen
 • kan aantonen dat de problemen zijn ontstaan door de gestegen energiekosten
 • doet een beroep op andere regelingen als deze beschikbaar zijn of komen

Het tijdelijk noodfonds

 • is een renteloze lening van maximaal € 10.000 per organisatie
 • mag maar één keer per organisatie worden aangevraagd
 • kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 30 juni 2023 

Terugbetaling van de renteloze lening vindt plaats in 3 kalenderjaren, startend op 1 januari 2025.

Hoe werkt het?

 • Vul het aanvraagformulier in 
 • Upload daarbij de volgende documenten:
  • Jaarrekening of begroting 2022
  • Begroting of prognose 2023
  • Het oude en nieuwe energiecontract 
 • Binnen twee weken na binnenkomst van de aanvraag wordt er een gesprek met u ingepland om de situatie te beoordelen en om maatwerk toe te passen
 • Voor de beoordeling van uw aanvraag vragen wij u om bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen van het afgelopen jaar mee te nemen 
 • Er wordt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag genomen