Subsidie voor duurzame ideeën

Hoe werkt het

 • Met elkaar overlegt u op welke manier uw project aan de voorwaarden voldoet 
 • U stelt eventueel een projectplan op 
 • U maakt een begroting. Maximaal 50%  wordt gefinancieerd door aangevraagde subsidie
 • U vult het aanvraagformulier in
 • In dit formulier stellen wij vragen waaruit duidelijk wordt hoe u aan de voorwaarden voldoet
 • Aanvragen die voor 1 mei binnenkomen, beoordelen we voor 1 juli

Voorwaarden

Inhoudelijke voorwaarden

Uw project leidt  tot minimaal 1 van onderstaande doelstellingen:

 • Vermindering van CO2 uitstoot of andere broeikasgassen
 • Energie neutraal maken.  We wekken evenveel energie op als we zelf gebruiken
 • Circulair: We gaan zo veel mogelijk lokale materialen en producten (her)gebruiken

Overige voorwaarden

 • U kunt maximaal € 20.000 per aanvraag ontvangen. De aangevraagde subsidie bedraagt ten hoogste 50% van uw totale begroting
 • Met uw project realiseert u activiteiten of diensten in de gemeente Westerwolde, deze worden uitgevoerd door inwoners of op initiatief van inwoners
 • De subsidie is voor eenmalige activiteiten, dus bijvoorbeeld niet voor een jaarlijks terugkerende activiteit
 • De activiteiten dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners
 • Met uw project bereikt u veel mensen in uw omgeving
 • Er zijn veel mensen in uw buurt of dorp,  die het project steunen
 • Het project versterkt het 'noaberschap' en draagt waar mogelijk bij aan de versterking van de lokale economie
 • De start van het project is binnen een jaar na het krijgen van de subsidie

Begroting en projectplan

Uit de begroting blijkt

 • Wat de totale kosten zijn
 • Welke kosten u zelf betaalt en/of welke andere financiële bronnen er zijn
 • Welke werkzaamheden u zelf uitvoert, u mag hiervoor € 15 per manuur rekenen in uw begroting
 • Voor welke  kosten u subsidie aanvraagt
 • U voegt de begroting toe als bijlage aan het aanvraagformulier

Projectplan

Het is niet noodzakelijk om een projectplan in te dienen. In het aanvraagformulier staan vragen  op welke manier uw project aan de doelstellingen voldoet. 

Om de samenwerking in georganiseerd verband voor elkaar te krijgen kan het maken van een projectplan helpen.  U kunt het projectplan toevoegen als bijlage. 

Wat staat er in een projectplan?

 • Wat is het doel van het  project
 • Wat is het eindresultaat van het project
 • Hoe ga je het project aanpakken
 • Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren
 • Planning van de uitvoering