Subsidie voor duurzame ideeën

Voorwaarden

Inhoudelijke voorwaarden

Uw project leidt  tot minimaal 1 van onderstaande doelstellingen:

 • vermindering van CO2 uitstoot of andere broeikasgassen
 • het energieneutraal maken van onze gemeente
 • het circulair worden van onze gemeente

Overige voorwaarden

 • Met uw project realiseert u activiteiten of diensten in de gemeente Westerwolde, deze worden uitgevoerd door inwoners of op initiatief van inwoners
 • De subsidie is voor eenmalige activiteiten, dus bijvoorbeeld niet voor jaarlijks terugkerende activiteiten
 • De activiteiten dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners
 • Met uw project bereikt u veel mensen in uw omgeving
 • Uw project is breed gedragen in uw buurt of dorp, versterkt het 'noaberschap' en draagt waar mogelijk bij aan de versterking van de lokale economie
 • De uitvoering van het project start binnen een jaar na eventuele toekenning van de subsidie

Begroting en projectplan

Uit de begroting blijkt

 • De totaalkosten
 • Welke kosten u zelf betaalt en/of welke andere financiële bronnen er zijn
 • Welke werkzaamheden u zelf uitvoert, u mag hiervoor € 15 per manuur rekenen in uw begroting
 • Voor welke  kosten u subsidie aanvraagt

Projectplan

Aanvragen

 • U vraagt de subsidie digitaal aan, bij uw aanvraag stuurt u als bijlage een begroting en projectplan mee
 • 2 keer per jaar beoordelen wij de aanvragen die binnen zijn gekomen
 • Aanvragen die voor 1 november binnenkomen, beoordelen we voor 1 januari. Aanvragen die voor 1 mei binnenkomen, beoordelen we voor 1 juli
 • Na de beoordeling ontvangt u binnen 20 werkdagen een brief met daarin het besluit op uw aanvraag
 • U kunt maximaal € 20.000 per aanvraag ontvangen en bedraagt ten hoogste 50% van uw totale begroting