Subsidie Gebroeders Hesse Fonds

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in het gebied Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie of heeft u vragen, bel met de gemeente.

Bel met de gemeente 0599 32 02 20.

Wat u moet weten

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse. Onder culturele activiteiten wordt onder meer verstaan:

  • amateuristische kunstbeoefening
  • archeologie
  • historisch onderzoek
  • culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret)
  • beeldende kunst
  • tentoonstellingen
  • monumenten 

Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks vindt er een subsidievergadering van het bestuur plaats in de maand mei. Van 1 april tot 1 mei kunt u voor die vergadering uw subsidieaanvraag indienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Hesse Fonds. In overleg met het secretariaat is het soms mogelijk buiten deze reguliere subsidievergadering om een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen. Dit geldt met name voor projecten die omwille van de tijd niet kunnen wachten tot mei.

Als u in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage, dan kunt u voor 1 mei a.s. een verzoek, per brief of e-mail, indienen bij:

Stichting Gebroeders Hesse Fonds
Postbus 14
9550 AA  SELLINGEN
hessefonds@westerwolde.nl
www.stichtinggebroedershessefonds.nl

Graag een begroting bijsluiten. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat, gevestigd in het gemeentehuis te Sellingen, via telefoonnummer 0599
32 02 20.

Geschiedenis Hesse Fonds

Meer informatie over de geschiedenis van het Hesse Fonds en hun doelstelling vindt u hier.