Subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde

Voorwaarden

  • Verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen als zij tenminste 10 leden hebben. Voor inwoners geldt dat aan een activiteit tenminste 10 personen deelnemen
  • De aanvraag moet gericht zijn op herdenken, beseffen, beleven, vieren of creëren van bewustwording rond de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid
  • Alleen activiteiten gehouden tussen 1 maart en 1 juni 2020 komen voor subsidie in aanmerking
  • De activiteit moet in de gemeente Westerwolde plaatsvinden

Wat u moet weten

  • Aanvragen kunnen tot 15 januari 2020 worden ingediend bij de gemeente
  • Samen met het aanvraagformulier stuurt u een plan mee, voorzien van een begroting met inkomsten en uitgaven
  • Uit uw begroting blijkt waar u het subsidiegeld voor gaat gebruiken
  • Voor deze subsidie is een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Als de aanvragen boven dit bedrag komen, verdelen we de € 30.000 over het aantal aanvragen (subsidieplafond)
  • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van het geraamde tekort
  • Uw aanvraag stuurt u naar: gemeente Westerwolde, Afdeling Samenlevingszaken, Postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl