Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met een starterslening kunt u vaak net dat beetje extra lenen dat u nodig heeft om de woning te kopen.

Wat u moet weten

  • De verwervingsprijs inclusief verbeterkosten van de woning is maximaal € 175.000. Het maximale bedrag dat u daarvan kunt lenen is € 25.000
  • Als het energielabel D,E,F of G is dan moet u een Energie Prestatie advies en een bouwkundig keuringsrapport inleveren
  • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingsprijs van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • De aanvraag loopt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
  • De Verordening Starterslening gemeente Westerwolde  is van toepassing 

Aanvragen

  • Stuur uw ondertekende aanvraag met de benodigde bijlagen op naar de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen
  • De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de gestelde voorwaarden
  • Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn
  • SVn stuurt u een offerte