Sporten per 11 mei 2020

Woensdag 6 mei heeft de minister-president in zijn persconferentie een versoepeling aangegeven van de regels met betrekking tot het sporten.

Regels voor sporten in het kort

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
  • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gebruikmaking van gezamenlijke kleedkamers of douches
  • Dit betekent voor de sportaanbieders dat zij hun activiteiten mogen uitbreiden naar volwassenen, mits het sporten BUITEN plaatsvindt en 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Deze voorwaarden gelden al voor de groep jeugd van 13 t/m 18 jaar

Besluiten gemeentelijk beleidsteam corona

Op 8 mei is het Beleidsteam corona van de gemeente bijeen geweest. Zij hebben het volgende besloten:

  • De sportaanbieders en -verenigingen aan te moedigen om de activiteiten per 11 mei voor volwassenen weer op te starten
  • De sportaanbieders en -verenigingen te vragen daarvoor dezelfde protocollen te hanteren als bij de jeugd van 13 t/m 18 jaar en bij gebrek hieraan hen te wijzen op het gewijzigde protocol 
  • De sportaanbieders en -verenigingen geen melding bij de gemeente meer te laten doen

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de corona-voorschriften ligt bij de verenigingen. De gemeente kan toezicht houden op het naleven van de voorschriften.

Regels private binnenzwembaden

De binnenzwembaden zijn per 11 mei weer geopend. Meer informatie over de regels vindt u in de noodverordening van de veiligheidsregio Groningen van 11 mei 2020.  De KNZB heeft een protocol geplaatst op hun website:  protocol KNZB. Wij adviseren u dringend dit protocol als richtlijn aan te houden en waarnodig aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voorschriften ligt uitdrukkelijk bij de exploitanten van de baden. Mochten  de baden niet voor de naleving van de regels in kunnen staan, dan adviseren wij u om (nog) niet open te gaan.

Meer informatie

Bekijk op de website van het NOC*NSF het aangepaste protocol Verantwoord Sporten. en voorlichtingsposters, informatieborden en checklists  voor sportclubs.