Sloopmelding

Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Meestal heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u het melden bij de gemeente als u meer dan 10m3 sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt. Dit doet u via het online Omgevingsloket. De melding moet ten minste 4 weken voor u wilt beginnen bij ons binnen zijn.

Asbest verwijderen

Als u asbest verwijdert moet u dit altijd melden bij de gemeente. Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Tot 35 m2 mag u zelf asbest wegbrengen naar de milieustraat in Vriescheloo of naar de werkplaats in Sellingen. Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij? Toon dan in de melding aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat. Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd dan is zeker dat er geen asbest aanwezig is. Voor meer informatie belt u met de gemeente 0599 32 02 20.

Daken met asbest

Met ingang van 2024 mag u geen asbestdak meer hebben. Dit is een wettelijk verbod en geldt voor asbest dat in contact staat met de buitenlucht zoals golfplaten of dakleien. Voor het vervangen van asbestdakenkunt u subsidie krijgen van de rijksoverheid. Deze regeling geldt tot en met 2019.

Wanneer vergunning nodig

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht