Samen verduurzamen

Met de visie op duurzaamheid willen dat onze toekomstige generaties op een duurzame wijze kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. Voor het bepalen van onze visie, zijn we eerst met inwoners en verschillende organisaties in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot het visiedocument Westerwolde samen verduurzamen. Deze visie is vastgesteld in oktober 2018.

Heldere doelstellingen

In onze visie werken we aan heldere doelstellingen: 49% CO2 reductie, energieneutraal in 2035, circulair in 2050. We streven naar een duurzaam Westerwolde waar mens, milieu en economie (people, planet en profit) met elkaar in evenwicht zijn, waarbij we er voor zorgen dat onze gezamenlijke ecologische voetafdruk wordt verkleind. 

Samen verduurzamen

Onze visie is streven naar een mooie balans, een evenwicht tussen mens en natuur en daar invulling aan geven op alle thema’s die in onze mooie gemeente belangrijk zijn. Het verduurzamen van onze omgeving heeft een grote impact op de samenleving en het landschap. Daarom vinden wij het belangrijk dat omwonenden uitgebreid betrokken worden. Niet alleen bij de visie maar ook bij de uitvoering van projecten. 

Visie op wind en zonne-energie

Een van de uitwerkingen van de visie op duurzaamheid is de ontwikkeling van zonneparken en kleine windmolens (tot 15 meter). Hiervoor heeft de gemeenteraad in maart 2019 de Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. 

Plaatje verduurzamen