Ruim € 60.000,- beschikbaar voor duurzame ideeën in Westerwolde

2 februari 2021
De gemeente Westerwolde stelt vanaf 1 februari 2021 ruim € 60.000,- beschikbaar voor duurzame ideeën. De gemeente wil hiermee inwoners motiveren om na te denken over duurzame nieuwe ideeën en er mee aan de slag te gaan. Wethouder Henk van der Goot: “We hebben een aanjaagbudget voor duurzame initiatieven in het leven geroepen om samen met onze inwoners te werken aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn”.

Aanjaagbudget duurzame initiatieven

Het aanjaagbudget duurzame initiatieven (ABDI) is een budget waar inwoners in georganiseerd verband aanspraak op kunnen maken. Met georganiseerde verbanden worden bijvoorbeeld energiecoöperaties, sportverenigingen en dorpsverenigingen bedoeld. Voorwaarden zijn dat het idee moet bijdragen aan het verduurzamen van Westerwolde. Bijvoorbeeld door CO2 te verminderen of door het energieneutraal maken van de gemeente.

Aanmelden subsidie

Ook dit jaar kunnen georganiseerde verbanden met een duurzaam idee weer aanspraak maken op een subsidie. Het budget in 2021 is ruim € 60.000. Nieuwe aanvragen moet uiterlijk 1 mei 2021 bij de gemeente binnen zijn. Deze aanvragen worden voor 1 juli 2021 beoordeeld. Aanmelden kan op de website van de gemeente via www.westerwolde.nl/duurzaamidee. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het budget en de voorwaarden.