Regelgeving en bekendmakingen

Onze regelgeving en officiële bekendmakingen plaatsen wij op overheid.nl. Zoals berichten over bouwplannen, vergunningen of nieuwe verordeningen. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden op de e-mailservice van overheid.nl. Of download de app.

Bekendmakingen in de krant

Ook plaatsen wij onze bekendmakingen elke twee weken in de Kanaalstreek .Dat doen we in de oneven weken.

Wat zijn verordeningen en bekendmakingen?

  • In verordeningen staan regels over gemeentelijke zaken
  • Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening)
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • Bekendmakingen zijn openbare plaatsingen over besluiten of gebeurtenissen die voor u belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen of regels

Beleidsregels

  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert
  • Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn. Het college moet zich hier aan houden
  • Het college van burgemeester en wethouders stelt beleidsregels vast