Regelgeving en bekendmakingen

Al onze regelgeving en officiële bekendmakingen publiceren wij op overheid.nl. Zoals berichten over bouwplannen, vergunningen of nieuwe verordeningen. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. Of download de app.

Bekendmakingen in de krant

Naast de publicatie op overheid.nl, publiceren wij onze bekendmakingen ook wekelijks in de Terapeler Courant en in Het Streekblad, raadpleeg de digitale Ter Apeler Courant of het digitale Streekblad.

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen bevatten regels over gemeentelijke aangelegenheden. Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen, vergunningen of regels. Een verordening, bijvoorbeeld de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van burgemeester en wethouders stelt beleidsregels vast.