Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Meer informatie vindt u op www.referendumwiv2017.nl. De gemeenteraadsverkiezingen voor Westerwolde zijn afgelopen november geweest. Daarom heeft u alleen een stempas ontvangen voor het referendum.