Reconstructiewerkzaamheden Bellingwolde Noord

Vanaf 25 februari tot medio voorjaar 2020 zijn er werkzaamheden in kader van de reconstructie Bellingwolde Noord.

De bestaande verharding wordt verwijderd, de riolering wordt vervangen en de weg wordt voorzien van nieuwe bestrating.

Uitvoering werkzaamheden

Het werk wordt gefaseerd in 4 werkvakken uitgevoerd, zie bijgaande kaart. Er wordt gestart in werkvak A. De verharding wordt verwijderd tussen de kruisingen Oostersingel en Middensingel. De start van de werkzaamheden in een volgend werkvak wordt met een brief aan de bewoners aangekondigd.

Maandag 9 maart 2020, worden de werkzaamheden 'Reconstructie Bellingwolde Noord' weer opgestart voor de laatste fase. De Noorderstraat (rijbaan) zal worden opgebroken vanaf de Middensingel tot aan de kruising Westersingel in Bellingwolde (zie tekening). Hierna zal er begonnen worden met de rioleringswerkzaamheden. De werkzaamheden duren tot half juli 2020.Legen containers

Omdat Omrin gedurende de werkzaamheden niet meer door de straat kan rijden is met de afvalinzamelaar afgesproken dat de afvalcontainers door aannemersbedrijf Meijer buiten de afzetting worden gebracht. U kunt uw container dan op de gebruikelijke locatie en dag voor uw huis plaatsen en zij zorgen voor het verplaatsen en op het einde van de dag terugplaatsen van de container. Wij willen u verzoeken om uw adres (huisnummer) herkenbaar op uw container te vermelden.

Voor vragen kunt u bellen met de de heer Grieto Keizer van Aannemersbedrijf Meijer, telefoonnummer 06 21 85 71 63.