Raad en college vragen Kamercommissie om hulp

Op dinsdag 21 juni brengt een delegatie van de raad en het college van Westerwolde een bezoek aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De fracties Gemeentebelangen, PvdA, CDA, VVD en Ecologisch Alternatief willen samen met het college de langdurige problematiek rond de asielopvang met de commissieleden bespreken. De overlast voor inwoners en ondernemers, de druk op de medewerkers betrokken bij de asielopvang en de impact op de vluchtelingen zijn hierbij onderwerp van gesprek.

Problematiek

Aanleiding voor het bezoek is de zeer lange periode waarbij het onrustig is aan de Ter Apelervenen, waar het asielcentrum staat, en de impact die dit heeft op de omgeving. Inwoners worden geconfronteerd met, vernielingen, diefstal en intimidatie. Ondernemers zijn dagelijks de dupe van winkeldiefstallen. Medewerkers van COA, IND, beveiliging en het openbaar vervoer raken oververmoeid en ook de vluchtelingen hebben te lijden onder de slechte omstandigheden waarin zij verblijven. Door de aanhoudende problematiek staat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Ter Apel ernstig onder druk.

Noodzakelijke maatregelen

De fracties willen de commissieleden vragen zich sterk te maken voor een aantal maatregelen om de problematiek rond de asielopvang te verminderen. Het gaat hierbij om tien maatregelen waaronder het per direct realiseren van een sobere opvang (gesloten of semi-gesloten) voor kansarme asielzoekers, minimaal twee aanmeldcentra in Nederland, het strafbaar maken van fraude in de asielprocedure, aanwijsbevoegdheid die de staatssecretaris de mogelijkheid geeft om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen, extra financiële middelen voor de inzet van extra BOA’s en het niet toepassen van de reprimanderegeling in Ter Apel.