Pilot Voorzieningenwijzer in Ter Apel

10 oktober 2019
Begroting
De gemeente Westerwolde biedt inwoners van Ter Apel de mogelijkheid aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijk bespaarexpert van de VoorzieningenWijzer. Het gaat om een pilot waarin de gemeente Westerwolde samenwerkt met Acantus en Woonzorg Nederland. Deze week ontvangen 450 huishoudens hierover een brief van de gemeente.

De medewerkers van De VoorzieningenWijzer helpen met besparingen op de vaste lasten, denk aan de zorgkosten en kosten voor gas en elektriciteit. Ook krijgen de huishoudens die hier gebruik van maken hulp met overstappen naar een andere leverancier.

Er zijn verschillende huishoudens in Ter Apel benaderd door de gemeente Westerwolde, Acantus of Woonzorg Nederland. In totaal kunnen 200 huishoudens meedoen. Na de pilot wordt bekeken hoe de VoorzieningenWijzer een vervolg krijgt in de gemeente Westerwolde.

Kijk voor meer informatie op www.voorzieningenwijzer.nl .