Opheffen 17 bushaltes voormalige buslijn 811

Burgemeester en wethouders makend bekend dat zij hebben besloten 17 bushaltes te verwijderen langs de voormalige buslijn 811 Vlagtwedde - Bad Nieuweschans.

Deze bushaltes worden verwijderd omdat de OV-autoriteit in Groningen en Drenthe, het OV Bureau Groningen-Drenthe, besloten heeft buslijn 811 per ingang van dienstregeling 2018 op te heffen. Het betreft de volgende bushaltes:

 • Vriescheloo - Monument (t.h.v. Dijkweg 14)
 • Vriescheloo - Sluisweg (2x) (t.h.v. Dorpsstraat 36)
 • Vriescheloo - Kerk (2x) (t.h.v. Dorpsstraat 88)
 • Vriescheloo - Bisschopsweg (2x)  (t.h.v. Dorpsstraat 100)
 • Vriescheloo - Driesprong (t.h.v. Industrieweg 1)
 • Vriescheloo - Ribesweg (t.h.v. Industrieweg 28)
 • Veelerveen - Veelerscheiding (t.h.v. Loosterweg 43)
 • Veelerveen - Veendijksterbrug (t.h.v. Loosterweg 1)
 • Veelerveen - Veelerveensterweg (t.h.v. Veelerveensterweg 98)
 • Veelerveen - Verbindingsweg (t.h.v. Veelerveensterweg 80)
 • Veelerveen - Ruiten A Kanaal (t.h.v. Veelerveensterweg 49)
 • Veelerveen - Spetsebrugweg (t.h.v. Veelerveensterweg 27)
 • Vlagtwedde - Barlagerveldweg (t.h.v. Spetsebrugweg 3)
 • Vlagtwedde - Laan van Westerwolde (t.h.v. Spetsebrugweg 1)

Een en ander zal gebeuren door middel van het verwijderen van borden L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 en eventueel aanwezig zwart-witte blokmarkering.

Ter inzage

Het betreffende verkeersbesluit, met alle daarop betrekking hebbende stukken, ligt van 17 oktober tot en met 28 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Sellingen en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Als u het ninet eens bent met onze beslissing, kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • Uw naam en uw adres
 • De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
 • De datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Vermeld boven deze brief het kenmerk boven
 • De motivering waarom  het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op het bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen rechtspraak.nl/bestuursrecht