Ook in 2021 voorzichtig financieel beleid in Westerwolde

30 september 2020
Begroting 2021
De begroting 2021 van de gemeente Westerwolde laat een nadelig saldo zien. Meerjarig is het beeld wel sluitend. Het financieel perspectief van de gemeente voor de komende jaren vraagt nog steeds om een voorzichtig en uitgebalanceerd financieel beleid. De gemeente beperkt zich daarom tot het uitvoeren van investeringen die zij op basis van een wettelijke verplichting en/of strikt noodzakelijk moet uitvoeren. Desondanks vormt de begroting een voldoende financiële basis voor het komende jaar. Het college van burgemeester en wethouders ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Stevig inzetten op Sociaal Domein

De afgelopen jaren heeft de gemeente moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen en de toenemende kosten in het sociaal domein op te kunnen vangen. Daarbij zijn onomkeerbare keuzes en ingrijpende maatregelen uitgesteld, evenals noodzakelijke investeringen in het ruimtelijk domein. In 2021 zal een stevige inzet op het sociaal domein moeten worden gepleegd omdat de gemeente niet langer ontkomt aan het beperken van de uitgaven. Hierdoor zijn noodzakelijke investeringen op andere terreinen (o.a. huisvesting onderwijs, gebouwen en onderhoud openbare ruimte) nagenoeg onmogelijk. Ook in 2021 ziet de gemeente namelijk de kosten van zorg en gemeenschappelijke regelingen verder oplopen.

Ingrijpende maatregelen nodig

Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om alle noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen. Deze maatregelen zullen grote invloed hebben op de gemeente en mogelijk op de leefbaarheid voor de inwoners. Het komende jaar zal in het teken staan van het nader richting en invulling geven aan de visie op zorg en integratie van dienstverlening. De beperkte financiële kaders dwingen de gemeente daarbij tot het maken van gedurfde keuzes. De gemeente heeft de afgelopen periode bewezen verantwoordelijk en flexibel te zijn en ziet de uitdagingen waar zij voor staat dan ook met vertrouwen tegemoet.

De begroting voor 2021 wordt op 4 november 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.