Onvrede over trage voortgang speciale opvang kansarme asielzoekers

College Westerwolde nodigt staatssecretaris uit om opheldering te geven. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft in navolging van zijn collega burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen zijn ongenoegen geuit over de voortgang van de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in het asielcentrum in Ter Apel.

Velema heeft staatssecretaris Eric van der Burg gesproken en hem namens het college van Westerwolde uitgenodigd om uitleg te komen geven over de vorderingen die niet in lijn zijn met wat er bij de start van de PBL is afgesproken.

Begin juli is in het asielcentrum in Ter Apel als pilot een PBL ingericht. Een aparte afdeling waar asielzoekers met een minimale kans op een verblijfsvergunning worden gehuisvest. Het strengere toezicht en de versnelde procedure van die kansarme asielzoekers zou moeten bijdragen aan het verminderen van de overlast door deze groep asielzoekers.
De bezetting van de PBL zou in een periode van vier tot vijf weken worden opgebouwd, waarna er een situatie zou ontstaan waarbij alle kansarmen in Ter Apel in die PBL verblijven. In de praktijk blijkt dat de opbouw stagneert en de afgesproken aantallen niet worden nagekomen.