Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgt u langere tijd onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger. Voor advies of ondersteuning kunt u terecht bij het steunpunt mantelzorg Welzijn Westerwolde. Ook heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering.

Mantelzorgkamer

Bent u mantelzorger en wordt de zorg u teveel? Dan is de mantelzorgkamer in Kloosterheerd Ter Apel mogelijk een oplossing voor u.  In deze kamer kunnen mensen terecht die permanent toezicht of constante zorg nodig hebben. Zij ontvangen de dagelijkse benodigde zorg. Hierdoor wordt u als mantelzorger ontlast. Het verblijf in de mantelzorgkamer is maximaal 1 maand. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Andere voorliggende voorzieningen voldoen niet
  • Behandeling (zoals fysiotherapie of psychische zorg) behoort niet bij de mantelzorgkamer
  • Verpleging moet  apart worden geïndiceerd, dit bespreekt u met de zorgverlener
  • De gebruiker van de mantelzorgkamer woont in Westerwolde, de mantelzorger mag in een andere gemeente wonen
  • De mantelzorger is geregistreerd bij de steunpunten Mantelzorg in Westerwolde
  • Voor de mantelzorgkamer geldt een eigen bijdrage

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met wijkverpleging, huisarts, Welzijn Westerwolde, Zorggroep Meander of met een Wmo consulent van de gemeente.

Vrijwilligersverzekering

Als mantelzorger kunt u in het geval van schade mogelijk gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de gemeente.