Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, inrit aan te leggen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Plaatst u tijdelijk een tent of bouwwerk? U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig. U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in 1 keer aan en krijgt ook maar 1 vergunning. Het aanvragen gaat via www.omgevingsloket.nl.

Wat u moet weten

Overleg

Hebt u moeite met het aanvragen via Omgevingsloket Online? Of twijfelt u bijvoorbeeld aan de haalbaarheid van uw plannen? Dan is het verstandig eerst met ons te overleggen. Dit is geheel vrijblijvend. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan, de monumententoets en de welstandstoets. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. U kunt telefonisch met ons overleggen of een afspraak maken: 0599 32 02 20.

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket Online kunt u dit controleren. U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het kappen van een boom. De vergunningcheck wijst uit of u:

 • Een omgevingsvergunning nodig hebt
 • Een melding moet doen
 • Geen omgevingsvergunning nodig hebt of melding hoeft te doen (vergunningvrij)

Wat valt onder een omgevingsvergunning

 • Bouw
 • Kap
 • Uitweg aanleggen
 • Monumenten
 • Sloopmelding
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Milieu
 • Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Voor een bouwvergunning betaalt u een startbedrag, vermeerderd met een percentage van de bouwkosten:

 • Bij bouwkosten van minder dan € 200.000 betaalt u een tarief van € 90,45, vermeerderd met 2 % van de bouwkosten
 • Bij bouwkosten tussen de € 200.000 en € 500.000 betaalt u een tarief van € 492,45, vermeerderd met 1,8 % van de bouwkosten
 • Bij bouwkosten boven de € 500.000 betaalt u een tarief van € 1246,20, vermeerderd met 1,35 % van de bouwkosten

Indien er afgeweken moet worden van het bestemmingsplan worden hiervoor ook extra leges opgelegd. De kosten zijn afhankelijk van welke soort procedure daarvoor gevolgd moet worden.
Bij omgevingsvergunningen waarbij advies van de welstandscommissie nodig is, worden de kosten ook doorberekend.