Nieuw standaardwerk over gevarieerde landschap Westerwolde

11 juli 2018
Natuur in Westerwolde
Vanmorgen is tijdens de Dag van het Westerwoldse Landschap de officiële aftrap gegeven voor de Landschapsbiografie Westerwolde. Dit werd gedaan door projectleider Jochem Abbes en hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek. Gedurende een periode van twee jaar maakt een keur aan professionals en vrijwilligers een nieuw standaardwerk over verleden, heden en toekomst van het gevarieerde en rijk gelaagde landschap Westerwolde.

Ode aan uniek landschap

De landschapsbiografie wordt een ode aan het unieke landschap van Westerwolde. Het boek wordt voor een breed publiek geschreven en gaat over het landschap in de breedste zin van het woord: van erfgoed tot beheer. Het wil een kennisfundament vormen voor een duurzame toekomst van de streek. Om die reden zal de biografie, anders dan in de tot dusverre vervaardigde landschapsbiografieën, niet alleen aandacht worden besteed aan de geschiedenis en historisch gegroeide identiteiten van de streek, maar zeker ook aan de huidige kwaliteiten én aan de perspectieven die deze bieden voor een duurzame omgang met dit landschap in de toekomst. De Landschapsbiografie Westerwolde omvat dus zowel verleden, heden als toekomst.

Samenwerkingsproject

De landschapsbiografie is een project van de gemeente Westerwolde, waarbij nauw wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om een zogenaamd ‘schrijverscollectief’; verschillende specialisten leveren bijdragen op hun terrein. De biografie wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Stichting Gebroeders Hessefonds, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap Gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde. De Historische Vereniging Westerwolde en tal van particulieren leveren inhoudelijke bijdragen.

Naar verwachting is de Landschapsbiografie Westerwolde in 2020 gereed, in het jaar dat ook de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde grotendeels afgerond zal zijn.