Nieuw afvalbeleid per 2020: wat verandert er?

27 mei 2019
Woensdag 15 mei stemde de gemeenteraad van Westerwolde in met het grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025. Het nieuwe afvalbeleid brengt een aantal veranderingen met zich mee. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen:

PMD-afval niet meer scheiden

Op termijn (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2020) hoeft u uw plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) niet meer gescheiden in te zamelen. U kunt uw plastic dan samen met uw restafval in uw grijze container doen. Het PMD-afval wordt door de afvalverwerker gescheiden van uw restafval. Door betere scheidingstechnieken zijn er betere resultaten te behalen dan bij bronscheiding. Uw oranje PMD-container hoeft u dan niet meer te gebruiken. De gemeente haalt deze bij u op. Hierover krijgt u te zijner tijd persoonlijk bericht.

Grijze en groene container 2 keer per maand

Uw grijze container kunt u, net als uw groene container, vanaf dan iedere twee weken aanbieden. Wel betaalt u vanaf 2020 per leging van de grijze container. Om uw kosten zo laag mogelijk te houden en voor een beter milieu is het van belang dat u uw glas, textiel, papier en gft (groente-, fruit- en tuinafval) goed blijft scheiden.

Kosten

Naast een bedrag per leging van de grijze container betaalt u per jaar ook een vast bedrag per huishouden. Deze tarieven stelt de gemeenteraad in november vast in de Verordening Afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is dat een huishouden gemiddeld € 190 per jaar betaalt voor afval. Dit is het vaste bedrag inclusief het gemiddelde aantal legingen van de grijze container. Dit bedrag is lager dan op dit moment gemiddeld in Westerwolde betaald wordt. Het aanbieden van de groene container wordt in heel Westerwolde gratis.

Containers voormalig Vlagtwedde worden vervangen

Later dit jaar kunt u zelf het formaat van uw groene container kiezen. In verband met de invoering van een uniform ophaalsysteem worden alle containers in Westerwolde Zuid (voormalig gemeente Vlagtwedde) vervangen door containers met kraag en chip.

Afvalkalender

De inzamelroutes worden aangepast. Eind dit jaar ontvangt u via de post een afvalkalender waarop u kunt lezen op welke dagen u uw containers aan de weg kunt zetten. Ook kunt u net als nu uw afvalkalender online raadplegen via www.westerwolde.nl/afvalkalender.

Waarom nieuw afvalbeleid?

Het nieuwe afvalbeleid is een gevolg van de herindeling van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Herindelingsgemeenten zijn wettelijk verplicht om uiterlijk twee jaar na een herindeling al hun beleid te harmoniseren. Met het nieuwe afvalbeleid verwachten wij u tegemoet te komen en tegelijk een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieu.

Waarom PMD niet meer aan de bron scheiden?

Na een aantal jaren wel PMD-afval aan de bron te hebben gescheiden, kunnen wij de conclusie trekken dat er nog te veel vervuiling in de PMD-containers wordt aangetroffen. Hoewel diverse inwoners hun afval goed scheiden, blijkt over het algemeen het scheiden van PMD lastig. Gevolg is dat het vervuilde PMD alsnog samen met het restafval moet worden verbrand. Door nascheiding verwachten wij, dankzij steeds betere scheidingstechnieken, meer PMD uit het restafval te halen. Dit is beter voor het milieu. Bovendien zijn er in Europa afspraken gemaakt dat er minder plastic geproduceerd moet worden. Hierdoor is te verwachten dat we in de toekomst minder PMD-afval hebben.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

De komende periode zijn wij druk bezig met de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Wij zullen u regelmatig informeren over de voortgang en de planning. Zodra wij iets van u verwachten, berichten wij u persoonlijk. Houd ook onze website en facebookpagina in de gaten voor de actuele informatie. Heeft u tussentijds vragen? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via gemeente@westerwolde.nl of via 0599 32 02 20.