Mezenkasten tegen eikenprocessierups

15 januari 2020
In 2019 was de eikenprocessierups in ongeveer de helft van Westerwolde actief. De haren van deze rups zorgden voor veel overlast voor mens en dier. Om de rupsen te bestrijden werd een deel van de nesten uit bomen gezogen en vernietigd. Dit jaar wordt verwacht dat de rupsen zich verder verspreiden over de ruim 43.000 eikenbomen in de gemeente. Op drukke(re) plekken waar veel mensen komen worden ook dit jaar de nesten weggezogen. Het is niet haalbaar om alle nesten weg te halen, daarom zet de gemeente zoveel mogelijk andere natuurlijke middelen in.

Gratis mezenkasten voor inwoners van Westerwolde

De gemeente heeft met een bijdrage van de Provincie Groningen 500 mezenkasten laten maken op het Werklab in Vlagtwedde. Mezen eten jonge (eikenprocessie)rupsen, maar hebben wel een huisje nodig. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Westerwolde een gratis mezenkast ‘adopteren’ (1 nestkast per adres). Zij mogen de mezenkast in (de buurt van) hun eigen tuin ophangen en verzorgen, bij voorkeur op een eikenboom.

UPDATE: Er zijn op dit moment geen nestkasten meer voorradig!

Pilot ecologisch bermbeheer

Sinds lange tijd worden de bermen rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa ‘ecologisch beheerd’. Dat houdt in dat er zo min mogelijk gemaaid wordt en dat het maaisel wordt afgevoerd. Dat zorgt voor bermen met veel bloemen waar insecten op af komen, waaronder sluipwespen. Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en de andere insecten trekken vogels aan.

De afgelopen jaren zijn er meer ecologische bermen in Westerwolde bijgekomen, met als doel om uiteindelijk (bijna) alle bermen zo te beheren. Wilde bloemen en planten in de bermen met verschillende bloeiwijzen zijn een heel belangrijk onderdeel van de omgeving voor insecten en vogels.

Insectvriendelijke plantsoenen

Gemeentelijke plantsoenen worden al een aantal jaar omgevormd naar aantrekkelijke plekken voor insecten. Dat is goed voor bijen, maar ook voor vogels die op de insecten afkomen. Mezen, kraaien, eksters, kauwen en bosuilen maar ook vleermuizen zijn bijvoorbeeld dol op de jonge eikenprocessierups.

Andere manier van bomen aanplanten

In Westerwolde staan veel bomen, waarvan twee derde een eikenboom is. Als er een eikenboom gekapt wordt, worden tussen bestaande rijen met eiken nu ook andere soorten geplant. Daardoor komen er meer verschillende soorten bomen in de gemeente.

Al deze acties zijn samen nodig om de eikenprocessierups te bestrijden en de overlast enigszins beheersbaar te maken. Inwoners kunnen helpen door een mezenkast op te hangen en veel verschillende soorten bloemen in hun tuin te planten.