Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan in de gemeente Westerwolde? Dan meldt u dat bij de gemeente. Dit noemen we ook wel 'ondertrouw'. U meldt uw voorgenomen huwelijk 1 jaar of uiterlijk 2 weken voor uw huwelijk. Bel met de gemeente, wij sturen u de benodigde formulieren toe. Let op: de huwelijks- of partnerschapsdatum wordt vastgelegd na ontvangst van het meldingsformulier.

Bel de gemeente: 0599 32 02 20

Meesturen

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) van u en uw partner
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van uw getuigen, minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. U mag dit ook later bij ons inleveren, uiterlijk 4 weken voor het huwelijk. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn

Buitenlandse nationaliteit

Bent u in het buitenland geboren? Of heeft u in het buitenland gewoond? Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u gescheiden in het buitenland? Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen u en uw partner verschillende documenten nodig hebben. Neem dan tijdig contact met ons op.

Kosten

Het melden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kost niets.